Menu Close Menu
با تاکید شهردار هیر انجام گرفت؛

رفع موانع پروژه پل هیر وتسریع روند عملیات اجرایی پروژه های مجموعه پل هیر

رفع موانع پروژه پل هیر وتسریع روند عملیات اجرایی پروژه های مجموعه پل هیر

شهردار هیر بر رفع موانع پروژه پل هیر وتسریع روند عملیات اجرایی پروژه های مجموعه پل هیر تاکید کرد مهندس رفیع محسنی در جلسه با مدیرعامل پل هیر وبازدید از روند عملیات اجرایی پروژه های مجموعه پل هیر گفت در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه های مجموعه پل هیر وزیرساخت های این پروژه با رعایت الزامات بهداشتی انجام می شود وشهرداری وشورای شهر هیر حمایت همه جانبه ای ازسرمایه گذاران ومدیران مجموعه پل هیردارد وی افزود امروز در جلسه ای موانع ومشکلات موجود پروژه پل هیر بررسی شد وراهکارهای لازم برای رفع این موانع اتخاذ شد شهردار هیر از حمایت همه جانبه نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل واستاندارونمایندگان منطقه درمجلس وفرماندار و دستگاه قضایی وسپاه و مدیران دستگاه های اجرایی استان وشهرستان و هیر و اعضای شورای شهر هیر وبخشدار برای توسعه وپیشرف شهر هیر قدردانی کرد افزود حمایت های خوبي هم ازمجموعه پل هیر انجام شده که قابل قدردانی است رفیع محسنی ضمن تقدیر وقدردانی ازسرمایه گذاران و مدیران مجموعه پل هیر افزود تمهیدات لازم برای استقبال از گردشگران بعد از ریشه کن شدن کرونا انجام می شود وپل هیر تحول عظیمی درمنطقه هیر به وجود خواهد آورد و هیر به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل خواهد شد وی از تدوام گندزدایی وضدعفونی معابر ومراکز شهر هیر خبرداد افزود طرح فاصله گذاری نیر در هیر باجدیت انجام می شود واز مردم به خاطر همراهی خوبشان تشکر می کنیم وتقاضا می کنیم برای سلامتی خود وخانواده ومردم الزامات بهداشتی را با جدیت رعایت کنند وازترددهای غیرضروری خوداری کنند

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران